top of page

Privatlivspolitik

Mærkbar kropsbehandling har tavshedspligt. Jeg udviser stor diskretion både til mine klienter, samt alle jeg kommunikerer med digitalt. Jeg deler ikke personfølsomme oplysninger uden for Mærkbar kropsbehandling-regi.

Med EUs persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, som indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. Mærkbar kropsbehandling har udarbejdet en privatlivspolitik samt en handlingsplan for at håndtere persondata. Det er gjort ud fra GDPR-retningslinier og databehandleraftaler med tjenesteudbydere.

Om de foreligger analogt eller digitalt sørger Mærkbar kropsbehandling for at opbevare data forsvarligt og utilgængeligt for andre. Handlingsplanen indebærer en årlig vurdering af de data, der indsamles og opbevares, samt tjenesteudbyderne.

 

 

Dataansvar

 

Som kropsterapeut har jeg pligt til at føre journal efter dine behandlinger, så det står noteret hvilke skader/smerter/lidelser du er kommet for at få hjælp til, og hvordan behandlingerne i dén henseende skrider frem. Dette kategoriseres som personfølsomme oplysninger. Deling af informationer om dig og eventuelle helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt. Jeg videregiver ikke dine oplysninger til personer mv. uden for Mærkbar kropsbehandling.

Personoplysninger opbevares så længe du er klient hos mig, eller så længe det er påkrævet af hensyn til afregning og bogføring.

Du har til enhver tid krav på at få indsigt i de personoplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede om at rette oplysningerne.

 

Skulle du ønske at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Min hjemmesider indsamler anonyme data om besøgerne, og jeg bruger forskellige sociale medier, der har adgang til brugernes data. Der er indgået de nødvendige databehandleraftaler med de aktuelle tjenester.

 

 

Kontaktoplysninger vedr. privatlivspolitik

Mærkbar kropsbehandling

Bernhard Bangs Allé 25, 2. sal

2000 Frederiksberg C

Telefon 40 97 62 93

Mail: kontakt@maerkbarkrop.dk

CVR nr. 373709107

bottom of page