top of page

Hvad er forskellen på massage og kropsterapi?

Der findes mange forskellige former for massage og kropsterapi. Og er du ny, kan det være lidt svært at finde rundt i, hvad du skal vælge. Jeg vil her ikke gå i detaljer med hver enkelt form. Jeg vil blot forklare lidt om, hvordan kropsterapi adskiller sig fra almindelig massage. Derudover vil jeg tilføje lidt om psykoterapi. Så du måske føler dig lidt mere afklaret, når du skal vælge den rette behandling for dig. Massage:

er hvor du gennem blødere eller hårdere strøg får masseret dine muskler og bindevæv igennem på både forsiden og bagsiden af hele kroppen. Det kan foregå med eller uden olie.  


Det er en manuel behandling, som udelukkende fokuserer på den fysiske del af kroppen. 

Den kan afhjælpe smerter, skader, skabe mere smidighed i muskulaturen, afslapning og give øget velvære. Der bliver ikke talt meget undervejs, og nogle steder bliver der spillet afslappende musik imens. 


Kropsterapi: 

er mere dybdegående og inddrager det hele menneske. Man arbejder altså både med den fysiske og psykiske del af kroppen. 


Den fysiske del foregår gennem berøring af kroppen. Det kan ske på forskellige måder og bestå af lettere eller hårdere tryk, bindevævsmassage, stræk, pulseringer, ledfrigørelse, åndedrætsteknikker, bevidstgørelse af kroppens spændinger, afspænding af muskler og nervesystem. Disse forskellige teknikker kan afhjælpe smerter, skader og gener i kroppen. 

Det kan hjælpe til at skabe et bedre energiflow og gennemstrømning i kroppen.  


Den psykiske del tager udgangspunkt i din baggrund, livssituation og de psykiske belastninger, der kan fylde i dig. 

Der kan indgå samtale før, under og efter behandlingen. 

Kropsterapien kan hjælpe til at skabe en større sammenhæng mellem din baggrund, det levede liv og den kropslige tilstand, du er kommet i. 


Den kan være med til at belyse dine uhensigtsmæssige mønstre og overlevelsesstrategier i kroppen – og hjælpe til at forløse de fysiske og psykiske blokeringer, som bremser dig i at bevæge dig hen til det liv, du ønsker at leve. 


Psykoterapi: 

består - som oftest - udelukkende af samtaleterapi. Der findes forskellige psykoterapeutiske tilgange, som har til formål at hjælpe dig med at håndtere psykiske og personlige problemer. 


Gennem samtalen kan du få lettet dit hjerte, bevidstgjort dine mønstre og få vejledning til at takle dine udfordringer på en mere hensigtsmæssig måde. Du får mere kendskab til dig selv og en forståelse af, hvorfor du reagerer, som du gør. 


Psykoterapi kan hjælpe til et vist punkt:

Denne del handler mere om min personlige holdning til psykoterapien og erfaring med behandling af klienter, som ikke kunne komme videre med psykoterapi. 


Problemet, som jeg ser det, handler om behandlingen af stress, angst, depression og traumer. Man kan ikke tale sig ud af en fastfrosset tilstand i kroppen og nervesystemet. I samtalen kan du blive ved med at holde fast i et fortælling om dig selv. Derfor kan mange være i behandling i årevis uden, at det hjælper dem i dybden til at komme videre og få en vedvarende bedring. 


Kroppen husker det liv, du har levet, og den kan gemme på oplevelser, som samtaleterapien ikke kan få øje på og forløse. Derfor kan du ubevidst holde fast i gamle overbevisninger og erfaringer kropsligt uden at være i stand til at ændre på dem, da disse ligger i nervesystemet og kroppen.


Kropsterapi kan være en vej ind til at få belyst de ubevidste mønstre, som du holder skjult. Det handler om, at du får lov til at mærke de indre konflikter, din krop kan bære rundt på, at du bliver set, mødt og derfra får konflikterne forløst. Det kan være en stor lettelse krospligt at få øje på den uhensigtsmæssige overlevelsesstrategi, der længe kan have forvoldt dig problemer. Jo flere gange din krop erfarer, at den kan slappe af, og du langsomt får skabt tillid til den, så kan den indre tryghed begynde at indfinde sig.


Den kropslige ro og tryghed kan være med til at du trives bedre, har mod på at tage nye og sundere valg for dig selv. Simpelthen fordi du kan mærke, hvad du dybest set længes efter, fortjener og er værd - at have det godt.  Hvis det er noget du længes efter at mærke, så vil jeg meget gerne hjælpe dig. Du kan læse mere om mine behandlinger her.
Comments


bottom of page