top of page

Hvad er en efterfødselsreaktion? 

En efterfødselsreaktion er først og fremmest et paraplybegreb, der forsøger af favne alle belastendede reaktioner hos den nybagte mor i op til et år efter fødslen. Begrebet indbefatter derfor både den milde tudetur/babyblues – som de fleste har efter fødslen – til depression, PTSD og fødselspsykose. 

 

En efterfødselsreaktion kan skyldes flere faktorer: 

 

  • en belastningsreaktion pga. manglende støtte fra omgivelserne, et tidl. langt fertilitetsforløb,

  • dødsfald, problemer i parforholdet, et for tidlig født barn, ammeproblemer,

  • et barn med kolik o.a. 

  • en traumatisk fødselsoplevelse, PTSD

  • depression

  • psykose

Hvad er symptomerne på en efterfødselsreaktion? 

 

Der kan både være fysiske og psykiske symptomer: 

 

De fysiske kan fx være:  Hovedpine, rygsmerter, skulder-nakkesmerter, ondt i maven, søvnløshed, uro, rastløshed, udmattelse, stress, anspændthed, hjertebanken, åndedrætsbesvær.

 

De psykiske kan fx være: humørsvingninger, irritabilitet, vrede, gråd, følelsen af fremmedgjorthed, angst, nedtrykthed, depression, apati/ modløshed, glemsomhed, lavt selvværd, skam, selvbebrejdelse, stort behov for kontrol, angst for sygdom, tvangstanker, katastrofetanker, trøstespisning, nedsat sexlyst mv. 

 

Hvad er en fødselsdepression? 

 

En depressiv tilstand, der opleves eller forværres efter fødslen. 

 

Den kommer til udtryk som tristhed, manglende glæde, nedsat energiniveau, tankemylder, modløshed, stress, skam, skyldfølelse, selvbebrejdelser, manglende tiltro til egne evner, koncentrationsbesvær, indre uro, søvnforstyrrelser, somatiskeforstyrrelser, smerter, fysiske spændinger, ændring i appetit og vægt, nedsat relationsevne, empati og indføling. 

 

Hvad er en fødselspsykose? 

 

Det er en psykose, som er opstået i forbindelse med fødslen.  Man har fået en forstyrret virkelighedsopfattelse – hvor man oplever sig selv og verden på en måde, som er helt forskellig fra hvad der anses for at være normalt. 

 

Den kan komme til udtryk som overvældende angst, søvnforstyrrelser– flere dage uden søvn, bytter om på dag og nat – kaotiske tanker, koncentrationsbesvær, man kan høre, se og mærke ting, som andre ikke gør, selvmordstanker, forsømmer hygiejne mm. Man indlægges oftest, da man kan være til fare for sig selv og andre.

 

 

Hvad er PTSD og dissociation? 

 

PTSD står for Post Traumatisk Stress Disorder. Det er en svær belastningsreaktion og en diagnose, man tidligere kun anvendte til veteraner hjemvendt fra krig, som fik langvarige og svære psykiske reaktioner. I dag er vi blevet klogere og ved at belastningsreaktionen kan ramme alle, der har været udsat for voldsomme oplevelser eller har været vidne til dem. Du kan derfor godt have udviklet PTSD i forbindelse med en traumatisk fødsel. 

 

Dissociation er en overlevelsestrategi nervesystemet og kroppen kan lave under et traume. Det kan beskrives som en ud-af-kroppen oplevelse, hvor noget i én giver op, svæver væk og/eller lukker ned overfor en overvældende og voldsom begivenhed. Dissociationen gør, at man mærker mindst mulig smerte undevejs. Det kan dog på sigt medføre, at man føler sig fremmedgjort og adskildt fra sin krop – og dermed også distanceret fra sine følelser og reaktioner. Folk beskriver det ofte, som at befinde sig i en osteklokke og en følelse af at være hægtet af virkeligheden. 

IMG_3937.JPG
bottom of page